Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Πώς Ψηφίζουμε στις εκλογές του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, την Κυριακή 11.03.2018
Απόσπασμα από την ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τις εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
http://www.sadas-pea.gr/egkyklios-ekloges-sadas-pea-kyriaki-11-martiou-2018/
 
Α. Διαδικασία εκλογών

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Αντιπροσωπείας του Συλλόγου θα γίνουν την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018.

Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί παραμένουν ενεργά μέλη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως με τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

Δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές (υποψήφιοι και ψηφοφόροι) έχουν όσοι συνάδελφοι εξοφλήσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, μειωμένες λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο, σύμφωνα με την απόφαση Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 10/12/17 και συγκεκριμένα:

• 5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα άνω 5ετίας από την κτήση πτυχίου μέλη,
• 2,5 ευρώ ετήσια συνδρομή για τα κάτω 5ετίας μέλη και για μέλη τα οποία κατά γραπτή δήλωσή τους βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας.

Επισημαίνουμε ότι ταμειακώς ενήμερο μέλος του Συλλόγου με δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, θεωρείται κάθε συνάδελφος που έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές των προαναφερόμενων 4 τελευταίων ετών στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και στα Τμήματά του.

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών του Συλλόγου μπορεί να γίνει έως και την ημέρα των εκλογών

Γ. Τόπος διενέργειας εκλογών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και από ώρα 9.00 - 20.00 (άρθρο 11 παρ. 1).

• Οι συνάδελφοι της Αττικής θα ψηφίσουν στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα).

• Οι συνάδελφοι των Περιφερειών θα ψηφίσουν σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειάς τους που θα ανακοινωθούν έγκαιρα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. [Δείτε εδώ αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα στις περιφέρειες της χώρας]

Προσοχή: Οι συνάδελφοι ψηφίζουν μόνο στην Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

• Ειδικά για τους συναδέλφους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες & Δωδεκάνησα) και Βόρειου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος & Σάμος), εκτός από τα εκλογικά κέντρα που θα υπάρχουν στην Περιφέρειά τους επιτρέπεται να ψηφίσουν και στην Αθήνα σε ειδική κάλπη.

Δ. Κατανομή εδρών Αντιπροσωπείας και αριθμός σταυρών

• Τα 165 μέλη της Αντιπροσωπείας κατανέμονται στις Περιφέρειες με απλή αναλογική ανάλογα με το συνολικό αριθμό των ψηφισάντων σε κάθε Περιφέρεια (άρθρο 8 παρ. 3 και άρθρο 11 παρ.4).

• Ο μέγιστος αριθμός σταυρών στα ψηφοδέλτια ορίζεται στους 11 για την Περιφέρεια Αττικής, στους 4 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 2 σταυροί για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

• Σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας, στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, εκτός από την Περιφέρεια, όπως προβλέπει το άρθρο 11, θα αναγράφεται και ο νομός του κάθε υποψήφιου, ώστε ο ψηφοφόρος να γνωρίζει σε ποιο νομό ανήκει αυτός που θα επιλέξει μέσα στην Περιφέρειά του.

• Όλα τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα αν καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των Περιφερειών, είναι πανελλαδικά και δίνονται όλα στους ψηφοφόρους .

• Σταυρός προτίμησης όμως μπαίνει μόνο στους υποψήφιους της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ψηφοφόρος .

• Εάν κάποιος ψηφίσει συνδυασμό χωρίς υποψήφιους στη συγκεκριμένη Περιφέρεια, τότε δεν βάζει σταυρό προτίμησης.

• Τυχόν σταυροί σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών δεν ακυρώνουν το ψηφοδέλτιο αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Απόσπασμα από την ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τις εκλογές του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
http://www.sadas-pea.gr/egkyklios-ekloges-sadas-pea-kyriaki-11-martiou-2018/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου