Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Αποτελέσματα των Εκλογών του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ , 6 /11/ 2011


Εκλογές ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 6 Νοέμβρη 2011. 

Για την Αντιπροσωπεία.

Συγκεντρωτικά - Πανελλαδικά Εκλογικά Αποτελέσματα

(Άτυπα, Πρώτα, αποτελέσματα σύμφωνα με τηλεφωνικές ανακοινώσεις προς τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ. Τα οριστικά αποτελέσματα  θα ανακοινωθούν αφού αποσταλούν τα επίσημα πρακτικά των τοπικών εφορευτικών επιτροπών)

ΨΗΦΙΣΑΝ:     2.372
ΕΓΚΥΡΑ:      2.348
ΑΚΥΡΑ:            24
ΛΕΥΚΑ:            34

Οι παρατάξεις κατά σειρά ψήφων και οι έδρες στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ.

                                                                                                                                                  ΨΉΦΟΙ        ΠΟΣΟΣΤΑ        ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) (Ν.Δ.)* ....................... 538             22,91%             38

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ) ........................................................................... 327             13,93%             23

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (ΠΑΣΟΚ)* ..........................................................................  296             12,61%             21

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ .................................................................................... 220               9,37%             16

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΚΚΕ)* .............................................. 198               8,43%             14

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΣΥΝ & ΔΗΜ.ΑΡ.)*  ......................................................... 161              6,86%             11

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ......................................................................... 95              4,04%               7

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ .......................................................................................................... 84               3,58%              6

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ .............................................................................................. 73               3,11%               5

ΕΝΕΡΓΟΙ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ......................................................................... 62               2,64%               5

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ......... 61              2,60%               4

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ............................................................................................................. 51               2,17%               4

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (*) ............................................................................47               2,00%               3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ............... 23               0,98%               2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ............................................................... 21               0,89%               2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (*) ......................................................................... 17               0,72%               1

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ....................................................................................................... 17               0,72%               1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ............................................................................................................. 12               0,51%               1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ  ...................................................................... 10               0,43%               1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ............................................................................................................ 1              0,04%                -


(σχόλια συσπείρωσης)*

(*) Τοπικές Παρατάξεις, τις οποίες στηρίζει η συσπείρωση αριστερών αρχιτεκτόνων.
Εκλογές ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 6 Νοέμβρη 2011.

Παρατάξεις για την Αντιπροσωπεία.

Εκλογικά Αποτελέσματα Περιφέρειας Αττικής (Οριστικά 6.11.2011)


ΨΗΦΙΣΑΝ:     882
ΕΓΚΥΡΑ:      874
ΑΚΥΡΑ:           8
ΛΕΥΚΑ:           7


Οι παρατάξεις κατά σειρά ψήφων.                                                      
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               ΨΉΦΟΙ        ΠΟΣΟΣΤΑ      

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) (Ν.Δ.)* ................................... 213             24,37%

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ) ....................................................................................... 134             15,33 %

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ................................................................................................ 128              14,64%

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΣΥΝ & ΔΗΜ.ΑΡ.)* ....................................................................... 93              10,64%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΚΚΕ)* ............................................................ 91              10,41%

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (ΠΑΣΟΚ)* ........................................................................................ 82                9,38%

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ .................................................................................... 74                8,47 %

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ..................................................................................................................... 46               5,26 %

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ...................... 2            0,23%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (*) ........................................................................................ 1              0,11%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ..................................................................................... 1              0,11%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ........................................................................................................................ 1               0,11%

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ............................. 1               0,11%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ                                                                                -                -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                               -                 -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                                              -                 -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                               -               -

ΕΝΕΡΓΟΙ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ                                                                                          -               -

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (*)                                                                                          -               -

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                                                                                                        -               -


(σχόλιο της συσπείρωσης)*

(*) Τοπικές Παρατάξεις, τις οποίες στηρίζει η συσπείρωση αριστερών αρχιτεκτόνωνΕκλογές ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 6 Νοέμβρη 2011.

Παρατάξεις για το Τμήμα Αττικής

Εκλογικά Αποτελέσματα (Οριστικά 6.11.2011)ΨΗΦΙΣΑΝ:     882
ΚΑΛΠΗ:        881
ΕΓΚΥΡΑ:      873
ΑΚΥΡΑ:           8
ΛΕΥΚΑ:           8


Οι παρατάξεις κατά σειρά ψήφων 
και οι έδρες τους στο ΔΣ του Τμήματος Αττικής                                                     

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     ΨΉΦΟΙ        ΠΟΣΟΣΤΑ        ΕΔΡΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) (Ν.Δ.)* ......................... 204             23,37%             4

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ...................................................................................... 135              15,46%             2

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ) ............................................................................. 133              15,23%             2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΣΥΝ & ΔΗΜ.ΑΡ.)* ............................................................  96              11,00%             2

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΚΚΕ)* .................................................. 91              10,42%             2

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ .......................................................................... 77                8,82%             1

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (ΠΑΣΟΚ)* .............................................................................. 74                8,48%             1

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ........................................................................................................... 52                5,96%             1

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ .............................................................................................................. 3                0,34%             -


(σχόλιο της συσπείρωσης)*
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα εκλογικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
κατά τα έτη 2008 και 2005.


Α.Π. 37118                                                                                                      Αθήνα 22 Απριλίου  2008


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 29 & 30.3.2008


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 29 & 30.3.2008 είναι τα παρακάτω:

ΨΗΦΙΣΑΝ :     3.082

ΕΓΚΥΡΑ   :      3.066


ΨΗΦΟΙ
%
ΕΔΡΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
:
637
20,78
34
ΔΑΚ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ)
:
486
15,85
26
ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
358
11,68
19
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
250
8,15
14
ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
:
242
7,89
13
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
:
178
5,81
10
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (Α.Σ.Α.Ε.)
:
161
5,25
9
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
132
4,31
7
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
:
116
3,78
6
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
:
106
3,46
6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
:
54
1,76
3
ΔΗΠΑΜ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
54
1,76
3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
:
47
1,53
3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
:
43
1,40
2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
:
39
1,27
2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

:
32
1,04
2
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
30
0,98
2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
:
24
0,78
1
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
:
23
0,75
1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
:
22
0,72
1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
:
16
0,52
1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ
:
0
0,00
0

ΛΕΥΚΑ
:
16
0,52
0
ΣΥΝΟΛΟ
:
3.066
100,00
165ΨΗΦΟΙ
%
ΕΔΡΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

:
1.146
37,18
61
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
:
710
23,04
38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
:
200
6,49
11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
:
186
6,04
10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
:
179
5,81
10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
:
160
5,19
9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
:
120
3,89
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
:
117
3,80
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
:
102
3,31
5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
:
66
2,14
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
:
57
1,85
3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
:
30
0,97
2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
:
9
0,29
0
ΣΥΝΟΛΟ
:
3.082
100,00
165Τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών του Συλλόγου μας, της 5.6.2005 ήταν τα παρακάτω:

ΨΗΦΙΣΑΝ :     2.617  

ΕΓΚΥΡΑ   :      2.605  ΨΗΦΟΙ
%
ΕΔΡΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΑΕ)
:
195
7,49
12

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

:
40
1,54
3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
:
18
0,69
1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
:
18
0,69
1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
:
37
1,42
2
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
:
19
0,73
1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
:
82
3,15
5
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
:
40
1,54
3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΑΚ)
:
514
19,73
33
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ)
:
194
7,45
12
Α2 ΕΛΕΜ
:
18
0,69
1
ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
166
6,37
11
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
349
13,40
22
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
:
38
1,46
3
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
:
619
23,76
39
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
:
245
9,40
16

ΛΕΥΚΑ
:
13
0,50


5.6.2005  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Η παρουσιαση των αποτελεσματων των εκλογων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 6ης Νοεμβρη 2011 εγινε με ευθυνη της συσπειρωσης αριστερων αρχιτεκτονων με βαση τα μεχρι στιγμης στοιχεια της γραμματειας του συλλογου.

 

1 σχόλιο:

  1. Τι να πει κανείς για τα αποτελέσματα;όταν εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρα είναι οτι αν είχε προχωρήσει η πρόταση της συσπείρωσης για το κοινό κατέβασμα εστω στην Αττική, οι τρείς παρατάξεις μαζί θα είχαν έρθει και πρώτες σε ποσοστό,πρώτη δύναμη που λένε, και θά είχαν πάρει την 1 έδρα απο τους δεξιούς,5 αντι για 4 και οι 3 μαζί και 3 οι δεξιοί. Μπράβο σας, την ώρα που το μπλόκ της υπεράσπισης του καπιταλισμού συσπειρώνεται, το αντικαπιταλιστικό μπλόκ διασπάται σε όλο και περισσότερα κομμάτια!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή