Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021

Σχετικά με την κατάργηση των Aρχιτεκτονικών Διαγωνισμών: Ανακοινώσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) και της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA)

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση:

«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» ΦΕΚ 2239/Β/31 Μαΐου 2021

https://www.sadas-pea.gr/anakoinosi-anaforika-me-tin-ypoyrgiki-apofasi-neo-plaisio-dienergeias-ton-architektonikon-diagonismon-kai-genika-ton-diagonismon-meleton-me-aponomi-vraveion-fek-2239-v-31-ma-oy-2021/

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνωνυπερασπιζόμενο τη διαχρονική επιστημονική αρχή ότι

«Ο σχεδιασμός του ευρύτερου δημόσιου χώρουοι κοινόχρηστοι χώροι και τα κτήριαέχουν σχέση με την ποιότητα ζωής και αποτελούν δημόσιο αγαθό»θεωρεί ότι ως δημόσιο αγαθό πρέπει να προκύπτει από διαδικασίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησηΣτο επίπεδο του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμούη μόνη διαδικασία αποδεκτή σε διεθνές επίπεδοσύμφωνα και με την UIA – UNESCO, είναι αυτή των «Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» και η εφαρμογή τους επιβάλλεται  για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Το μέχρι σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιομε πολλές ασάφειες και δυνατότητα παρεκκλίσεωνείχε αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι περιπτώσεις πραγματοποίησης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

ΦορείςΟργανισμοί και Διοίκησηκάνουν έργα παρακάμπτοντας τη διαδικασία των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμώνπροβάλλοντας ως επιχείρημα τη γραφειοκρατική διαδικασία και τις όποιες καθυστερήσεις ως προς την ολοκλήρωση του έργουόμως συχνά η αποφυγή της θεσμοθετημένης διαδικασίας γινόταν με σκοπό την αυτοπροβολή ή την εξυπηρέτηση ιδιωτώνμελετητώνδωρητώνσε βάρος του δημοσίου συμφέροντοςΓια τον λόγο αυτό θεωρούν τη διαδικασία αυτή «προς αποφυγή» με τη δικαιολογία του επείγοντος.

Πολλά έργα (Μεγάλος ΠερίπατοςΟμόνοιαΕλληνικόΠανεπιστημίουΑκρόπολη κλπ), πραγματοποιούνται χωρίς Αρχιτεκτονικούς ΔιαγωνισμούςΦυσικό επακόλουθο είναι αυτά τα έργα να βρίσκονται υπό συνεχή επιστημονική αμφισβήτηση και συχνά κοινωνική απόρριψηΑυτό όμως επιφέρει πολιτιστική ζημιά με την αμφισβήτηση της σημασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Διαχρονικά ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίουλαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες UIA – UNESCO και την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οδηγιών.

Πρότεινε ουσιαστικές λύσεις προς το ΥΠΕΝ για έναν Κανονισμό – Θεσμικό Πλαίσιοπου αφορά τις εθνικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμώντο αντικείμενοτα είδητη διακήρυξητην κρίσητις φάσεις διεξαγωγής τουςτα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αγωνοθέτη και διαγωνιζομένων.

Οι προτάσεις αυτές καταγράφηκαντο 2019/2020, σε σχέδιο επίσημης ομάδας εργασίας για τη σύνταξη Υπουργικής Απόφασης που θα αφορούσε το θεσμικό πλαίσιο για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.

Στο σχέδιο αυτό ορίζονταν αρχέςπροϋποθέσεις και διαδικασίες διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και αναγνωριζόταν ότι οι Διαγωνισμοί Μελετών με απονομή βραβείων αποτελούν μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασίαμε στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και του δομημένου περιβάλλοντος από αρχιτεκτονικήςπολεοδομικήςαισθητικήςπολιτισμικήςπεριβαλλοντικήςλειτουργικής και κατασκευαστικής πλευράς.

Τελικάύστερα από αναμονή πλέον του έτουςδημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφασηστις 31/05/2021, στο ΦΕΚ 2239/Β/21. 

Με την προσθήκη όμως δύο (2) σημείων στην παρ. 4 του αρ. 2 στο σχέδιο της ομάδας εργασίας η ΥΑ περιορίζει δραστικά το πεδίο υποχρεωτικής διενέργειας Αρχιτεκτονικών ΔιαγωνισμώνΟυσιαστικά τους ΚΑΤΑΡΓΕΙ!

Συγκεκριμένατα έργα και οι μελέτες απαλλάσσονται της υποχρέωσης διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών εφόσον «εντάσσονται για χρηματοδότηση σε ΕΣΠΑ ή στο Ταμείο Ανάκαμψης ή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ». Αντίστοιχαστο εδάφιο γ της παραγράφου του ιδίου άρθρου απαλλάσσονται της υποχρέωσης διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών «Διαμορφώσεις – αναπλάσεις και σχεδιασμός του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα: σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, κεντρικών ή ιστορικής σημασίας πλατειών, επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου, δικτύων οδών και πεζοδρόμων, παραλιακών μετώπων μεγάλου αναπτύγματος κλπ.», εφόσον «οι μελέτες εκπονούνται από τεχνικές υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής».

Με αυτά τα δυο σημείατο πεδίο εφαρμογής της απαίτησης για τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών εξαφανίζεταικαι η Απόφαση ουσιαστικά είναι κενή περιεχομένου, αυτοκαταργείται, γιατί απλά δεν υπάρχει δημόσιο έργο χωρίς χρηματοδότηση και Δήμος χωρίς Τεχνική Υπηρεσία με έναν αρχιτέκτονα.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί ότι η προσθήκη αυτών των δύο σημείων και η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης ΥΑπαραπέμπουν σε παρασκηνιακές διαδικασίες και αποκαλύπτουν τη διαχρονική πρόθεση των διοικούντων για την κατάργηση των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμώνως εμπόδιο μιας «υποτιθέμενης γρήγορης ανάπτυξης» που μόνον το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετεί.

Επειδή η Υπουργική Απόφαση αυτή προσβάλει τον αρχιτεκτονικό πολιτισμόπαρακάμπτει την αξιοκρατία και αγνοεί το Δημόσιο Συμφέρον και την Ποιότητα της Ζωήςπρέπει ΑΜΕΣΑ να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

Για τον λόγους αυτούς ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ καλεί όλη την Επιστημονική και Πνευματική Κοινότητατα Πνευματικά Ιδρύματα και τους Διεθνείς Οργανισμούς να συμπαραταχθούν στο δίκαιο αίτημά του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

04.06.2021

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Απαιτούμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη την ΑΡΣΗ της ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Γενικών Συνελεύσεων ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΩΝ με πρόσχημα την πανδημία

 


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ των εκπροσώπων της συσπείρωσης αριστερών αρχιτεκτόνων στο ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Η κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία απαγορεύει τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αττικής του συλλόγου Αρχιτεκτόνων όπως και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Καταθέτουμε ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ για την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Κατά την συνεδρίαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ Αττ. της 9.6, μετά από ενημέρωση του ΔΣ ότι ο υπαίθριος χώρος του ΣΕΑ ήταν διαθέσιμος την 16.6 για διεξαγωγή ΓΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ. και δεδομένων των τότε κυβερνητικών αναγγελιών για την επικείμενη μεγάλη άρση περιοριστικών μέτρων Covid, αποφασίσαμε κατά τον κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος την σύγκληση ΓΣ την 16.6 στον ΣΕΑ.
Επειδή εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν προλάβαινε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία παραχώρησης του χώρου από τον ΣΕΑ, συμφωνήσαμε στο πνεύμα της απόφασης του ΔΣ να μετατεθεί, χωρίς άλλη συνεδρίαση ΔΣ, η πρόσκληση για ΓΣ, για σήμερα (23.6).
Ταυτόχρονα (ήδη εδώ και 10 μέρες) διαπιστώνουμε ότι παρά τις δραστικές και αλλεπάλληλες άρσεις περιορισμών για οικονομικές, ψυχαγωγικές κλπ δραστηριότητες, με μαζικότατη φυσική συνάντηση πολλών εκατοντάδων ατόμων, η κυβέρνηση επιμένει στην απαγόρευση της φυσικής παρουσίας για την λειτουργία των Συλλόγων, με το πρόσχημα της πανδημίας: Τόσο για τις εκλογές των Διοικήσεών τους (μέχρι τέλους Οκτώβρη), όσο και για την διεξαγωγή ΓΣ (με εβδομαδιαία επανάληψη της απαγόρευσης).
Η Πρόεδρος προχώρησε στην ακύρωση της ΓΣ, στο πνεύμα της απόφασης του ΔΣ, χρησιμοποιώντας και την υπογραφή της ΓΓ χωρίς η τελευταία να ερωτηθεί, πράγμα που παρακαλούμε να μην επαναληφθεί.
Η κυβερνητική μεθόδευση για το «πάγωμα» της λειτουργίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (αφού περίπου ΟΛΟΙ έχουν πάνω από 150 εγγεγραμμένα μέλη) γίνεται πλέον μείζον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ για την λειτουργία του Συλλόγου.
Όπως έχουμε κατ’ ιδίαν ζητήσει, καλούμε την Πρόεδρο να συγκαλέσει άμεσα ΔΣ με θέμα την αντιμετώπισή του προβλήματος αυτού, από τον ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ.
Ουρανία Οικονόμου, Γενική Γραμματέας
Αντώνης Μαούνης, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
Όλγα Μπαλαούρα, Ταμίας

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

"ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ" ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 στις 7μμ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ"

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 2 Ιουνίου στις 7 μ.μ. να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή συζήτηση με θέμα την περιβόητη "επένδυση" στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού που θα μεταδοθεί ταυτόχρονα στο Youtube και στο Facebook.

Πού βρίσκεται σήμερα η υπόθεση της περιβόητης επένδυσης; 
Τι απομένει για την οριστική μεταβίβαση της έκτασης στην Lamda Development;
Πώς φτάσαμε ως εδώ;
Υπάρχει περίπτωση να ανακοπεί αυτή η διαδικασία;
Αν όχι, πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα;
Ποιες θα είναι οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της ιδιωτικοποίησης αυτής της ανεκτίμητης αξίας δημόσιας περιουσίας;
Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;
Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα;
 

Θα μιλήσουν:

Χρήστος Κορτζίδης, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, πρώην δήμαρχος 
Έφη Μουγκαράκη, νομικός
Ελένη Πορτάλιου, ομ. καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ
 

Θα παρέμβουν:

Γιώργος Αναματερός, πολιτικός μηχανικός, διορισθείς πραγματογνώμων του ΣΔΟΕ στην εισαγγελική έρευνα για το Ελληνικό
Περικλής Ζήκας, δημοτικός σύμβουλος Χολαργού Παπάγου, Διαδημοτική Επιτροπή για την Προστασία του Υμηττού 
Γιώργος Μαρκόπουλος, ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΝΟΥ Αντικαπιταλιστική Κίνηση Ελληνικού-Αργυρούπολης
Ελένη Μπελιά, εκπαιδευτικός, πρ. δημοτική σύμβουλος ΑΝΩ ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι
Χρήστος Ρουμπάνης, Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας 
Βασίλης Τσατσαράγκος, πρόεδρος Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ)


Θα ακολουθήσει συζήτηση 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Στάθης Γκότσης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Γ.Γ. Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

https://www.facebook.com/people/Ευρεία-Επιτροπή-Υπεράσπισης-Ελληνικού/100068209673826/

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

Ένας χρόνος χωρίς την Έλενα Πατρικίου (29.11.1962 - 6.5.2020)

 Στη μνήμη της Έλενας Πατρικίου.Οι δυο τελευταίες Ανακοινώσεις της Έλενας Πατρικίου (29.11.1962 - 6.5.2020)

 

Παρουσιάστηκαν στο:

 

1ο Επιστημονικό Συνέδριο

του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ - Τμ. Αττικής), με ΘΕΜΑ:

 

ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού

 

20-21-22 Οκτωβρίου 2017

 

1η Εισήγηση Έλενας με ΘΕΜΑ:

 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ – Ο ΦΡΟΥΝΤ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ»

 

Στην Παράλληλη Προσυνεδριακή Ημερίδα με ΘΕΜΑ:

 

«ΤΟ ΑΕΝΑΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ: ΟΙ SIGMUND FREUD ΚΑΙ LE CORBUSIER AYTOBIOGRAFOYMENOI ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ»

 

στην οδό Ερμού 134, Αθήνα, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ισόγειο

 

Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 18:00:

 

https://atticaincrisis.com/author/tmattikisspdoc/


Η Έλενα στο 02:36:00


https://youtu.be/wJialaB4T40?t=9352

 

Για την ιστορία:

 

Για την ημερίδα αυτή, η Έλενα δεν περιορίστηκε στην προσωπική της ανακοίνωση αλλά φρόντισε να συμβάλει στην επιμέλεια για την διαμόρφωσή της: Με δικές τις ενέργειες, για την ημερίδα αυτή εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο των εισηγητών της η ψυχαναλύτρια Ελένη Τζαβάρα και η ιστορικός Πέπη Ρηγοπούλου. Από όσο γνωρίζω, αποτάθηκε και σε έναν ακόμα σημαντικό κατά τη γνώμη της, γνωστό της ψυχαναλυτή, ο οποίος δυστυχώς αδυνατούσε.

Οι παρεμβάσεις Τζαβάρα, Ρηγοπούλου, Πατρικίου, προσέδωσαν εμφανώς κατά την γνώμη μου - και όχι μόνον - στην ημερίδα αυτή, μιαν απρόβλεπτη τροπή και ένα ειδικό ενδιαφέρον.


Αντώνης Μαούνης

 

2η Εισήγηση Έλενας, με ΘΕΜΑ:

 

«Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΕΠΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟ RETHINK ATHENS. Ή ΠΩΣ ΤΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ»

 

Στην Συνεδριακή Ενότητα με ΘΕΜΑ:

 

«ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» (A’ ΜΕΡΟΣ)

 

Κυριακή 22/10, ΕΜΠ Αίθουσα Αβέρωφ 008, Ώρα 10.50-11.05:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4z8qxAL1S98


Η Έλενα στο 00:16:00.


https://youtu.be/4z8qxAL1S98?t=962


Μια ύστατη παρέμβασή της, στο 02:24:42΄΄.


https://youtu.be/4z8qxAL1S98?t=8680

Κυριακή, 25 Απριλίου 2021

Συνέντευξη Ουρανίας Οικονόμου γ.γ. και Αντώνη Μαούνη α/γ.γ. του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, για τα έργα στην Ακρόπολη: "Πρόκειται για πολιτιστική υφαρπαγή και για πλήγμα στην δημοκρατία".

 


Πηγή: https://sputniknews.gr/20210425/syllogos-arhitektonon-lavros-gia-ta-erga-stin-akropoli---i-politistiki-mas-perioysia-eytelizetai-12180106.html

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων: Λάβρος για τα έργα στην Ακρόπολη - "Η πολιτιστική μας περιουσία ευτελίζεται"


Η Ουρανία Οικονόμου, γενική γραμματέας Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και ο Αντώνης Μαούνης, αναπληρωτής γραμματέας του αναλύουν γιατί πρέπει να σταματήσουν "εδώ και τώρα" τα καταστροφικά έργα τσιμεντόστρωσης στην Ακρόπολη, που γίνονται με δωρεά "αμφιβόλου νομιμότητας" του Ιδρύματος Ωνάση.
Συνέβη! Το σχεδόν προαναγγελθέν… ατύχημα. Εξαιτίας της νέας κακότεχνης και βάναυσης τσιμεντόστρωσης, με υπερδιπλάσια κλίση, από αυτό που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί (και με χάσκοντα κενά- καρούμπαλα, προκειμένου να προβάλλουν κομματάκια του βράχου), πέριξ του Παρθενώνα, όπως μας πληροφορούν η Ουρανία Οικονόμου, γενική γραμματέας Τμήματος Αττικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) και ο Αντώνης Μαούνης, αναπληρωτής γραμματέας του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής, για τους οποίους αποτέλεσε ψυχρολουσία η ανάβασή τους στον Ιερό Βράχο, προκειμένου να κάνουν αυτοψία στα έργα, για τα οποία η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινα Κουτσούμπα, σοκαρισμένη επίσης, σε συνέντευξη που μας παραχώρησε πρόσφατα, έκανε λόγο για «καταστροφές», «απαράδεκτη προχειρότητα» και «παραπλάνηση (του έργου) σε κάθε στάδιο», καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, «δεν έχει κυρωθεί ποτέ από την ελληνική Βουλή».
«Φτάσαμε στο τσιμέντωμα και της ίδιας της Ακρόπολης! Η ντροπή αυτή πρέπει να σταματήσει εδώ» μας είχε δηλώσει.


Κάτι που μας επαναλαμβάνουν, με παρόμοια λόγια, τα δυο μέλη του ΣΑΔΑΣ, τα οποία χαρακτηρίζουν τα όσα έχουν συμβεί στο βράχο «χειρότερα των προσδοκιών μας», με επεμβάσεις «άστοχες, αθέμιτες και αντιδεοντολογικές», που μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές, κάτι που αποκάλυψε κι η πρόσφατη πλημμύρα και το ατύχημα με αναπηρικό αμαξίδιο, λόγω της επικίνδυνης κλίσης της τσιμεντόστρωσης, μπροστά από τα Προπύλαια .Απόφαση - ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Τμήμα Αττικής για τα έργα της Ακρόπολης (21.4.2021)

 Απόφαση - ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ - Τμήμα Αττικής 

για τα έργα της Ακρόπολης


Το Δ.Σ ΣΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μετά από την επιτόπια αυτοψία στην Ακρόπολη, μετά από ενημέρωση από αρμοδίους και ενδελεχή μελέτη όλων όσων στοιχείων σχετίζονται με το θέμα, κατέληξε στα παρακάτω:

Οι διαδρομές ΑΜΕΑ, οι νέοι διάδρομοι και πλατώματα στον βράχο της Ακρόπολης, ο ανελκυστήρας, καθώς και ο καινούριος φωτισμός της Ακρόπολης, με στόχο «την αναβάθμιση υποδομών στο λόφο της Ακρόπολης», υλοποιούνται με την χορηγία του ιδρύματος Ωνάση.

Η προστασία, η συντήρηση, η διάσωση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαφίονται στην «καλή προαίρεση των χορηγών, που προσκαλούνται να αναλάβουν την σωτηρία της, με στόχο την προβολή των ως «καλών και σωτήριων ευεργετών», την άμεση ιδεολογική παρέμβασή τους, αλλά και την έμμεση παρέμβαση τους στην διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτή η τακτική είναι συνεπής με το μοντέλο, που αναδεικνύεται στη «σύγχρονη Ευρώπη», όπου οι δημόσιοι προϋπολογισμοί, για τη διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μειώνονται και αναζητείται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Από αυτό το κυνήγι των ιδιωτικών χορηγιών δεν ξέφυγε ούτε το πιο εμβληματικό μνημείο της χώρας μας, η Ακρόπολη.

Το σύνολο της διαδικασίας, που ακολουθήθηκε σχετικά με την τεκμηρίωση και παρουσίαση των επεμβάσεων, της μελέτης και των εγκρίσεων (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) στον χώρο της Ακρόπολης, καθώς και η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης, (ακόμη και η επιλογή των υλικών, για τα οποία δικαιολογημένα πολύς λόγος γίνεται), δεν είναι αποτέλεσμα ενός διεπιστημονικού διαλόγου, ούτε της σκοπιμότητας του Έργου ούτε και αυτής της μελέτης. Σε ένα τέτοιο μνημείο αρμόζει μια άλλη αντιμετώπιση, απαιτούνται διεπιστημονικές διεργασίες και Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Προϋπόθεση για την διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού είναι η διαμόρφωση των ζητουμένων διατήρησης και ανάδειξης των Μνημείων της Ακρόπολης. Μετά τα προηγούμενα αναγγέλθηκε τον Φλεβάρη του 2021 η απόφαση του ΥΠΠΟ για την ανακατασκευή της Ρωμαϊκής (Δυτικής) πρόσβασης στα Προπύλαια και πάλι με απευθείας ανάθεση σε γραφείο της επιλογής του. Και εδώ οι εκ των υστέρων αντιδράσεις είναι οξύτατες κατά μιας ανακατασκευής Ρωμαϊκού ύφους που θα μάχεται το ύφος των Προπυλαίων με στόχο μιαν άμετρη τουριστική εκμετάλλευση της Ακρόπολης.

Η διατήρηση και η ανάδειξη, στο πνεύμα του Χάρτη της Βενετίας, κάποιων στοιχείων της ιστορικής διαστρωμάτωσης έναντι άλλων, δεν μπορεί να γίνεται με απευθείας αναθέσεις και προσωπικές προτιμήσεις και επιλογές. Προϋποθέτει έναν διαφανή και δημόσιο επιστημονικό διάλογο με τους αρχαιολόγους. Ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο είναι ο τόπος για έναν τέτοιο διάλογο και για την τεκμηρίωση των βέλτιστων στόχων, εφόσον μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα – αν όχι το σημαντικότερο – Μνημείο της παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η σκοπιμότητα της μελέτης και των έργων, για την προσβασιμότητα των Ατόμων Μειωμένης Κινητικότητας (ΑΜΕΑ), στον Βράχο της Ακρόπολης αναιρείται εκ του αποτελέσματος, αφού αυτό δεν επιτυγχάνεται κατά την σύνταξη της μελέτης ούτε κατά την εφαρμογή αυτής. (Πραγματοποιούνται διάδρομοι με μεγαλύτερη κλίση της επιτρεπόμενης για ΑΜΕΑ). Η απόκρυψη ουσιαστικά τμημάτων του Βράχου της Ακρόπολης, γύρω από τα μνημεία, με τους μεγάλου πλάτους και μήκους διαδρόμους και πλατώματα, είναι υποκειμενική, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και κατά την άποψη μας καταλήγει σε μια βίαιη αντιπαράθεση με τον ίδιο τον βράχο και τα μνημεία.

Η εγκεκριμένη «μελέτη» από το αυστηρό ΚΑΣ είναι πλήρως ανεπαρκής και κατά πολύ κατώτερη μίας μελέτης μικρού ιδιωτικού έργου. Πρόκειται για προσχηματική μελέτη, ο δε τίτλος αυτής με αναφορά σε εργασίες για ΑΜΕΑ, είναι αποπροσανατολιστικός, προκειμένου αυτή να τυγχάνει ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής, που κάτω από την ομπρέλα της ανοίγει τον δρόμο για “εν λευκώ” παρεμβάσεις στο Βράχο της Ακρόπολης.

Η άποψη του Υπουργείου ότι η χρήση ενός λιγότερου ανθεκτικού υλικού θα απαιτούσε συχνή συντήρηση, διαδικασία η οποία θα επιβάρυνε το Μνημείο και ότι η συγκεκριμένη επιλογή του υλικού καθιστά την διάστρωση αναστρέψιμη, δεν τεκμηριώνεται από την μελέτη του έργου (ΝΑΜΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε). Η διερεύνηση άλλων λύσεων και η απόρριψη άλλου είδους υλικών φιλικότερων προς το περιβάλλον, απουσιάζει από τη μελέτη

Η διαμόρφωση των διαδρόμων και των πλατωμάτων στην Ακρόπολη, καθιστά σαφές στον επισκέπτη, τον λόγο για το οποίο πραγματοποιήθηκαν. Αποτελούν μια προσαρμογή τόσο για τις άμεσες ανάγκες της αύξησης της τουριστικής επισκεψιμότητας του Μνημείου, όσο και σε αυτές, που θα δημιουργηθούν στο μέλλον, εις βάρος του ίδιου του Μνημείου. Στοχεύουν δηλαδή στην επισκεψιμότητα περισσότερων –ταυτόχρονα- τουριστών, αλλά και στην αξιοποίηση ενδεχομένως και «άλλων εκδηλώσεων, εμπορικού χαρακτήρα», όπου θα αξιοποιηθούν τα μεγάλα πλατώματα και οι μεγάλοι διάδρομοι, λόγω των χαρακτηριστικών τους (επιπεδότητα, ενιαία και «λεία» επιφάνεια) .

Ζητάμε:

  • Να σταματήσουν εδώ και τώρα τα έργα και να διερευνηθεί άμεσα η νομιμότητα των κατασκευών βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας.
  • Να γίνει διεπιστημονικός διάλογος, ο οποίος θα καθορίσει τις αρχαιολογικές προτεραιότητες σε ένα πρόγραμμα διατήρησης και ανάδειξης των μνημείων και θα καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα (πρόβλημα ποιότητας των έργων που εκτελέστηκαν, πρόβλημα απορροής ομβρίων, συντήρησης, κ.λπ.).
  • Να αναζητηθεί η βέλτιστη λύση για τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, με κριτήρια διαφάνειας, διεθνών προδιαγραφών, νόμιμων διαδικασιών Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεθνών οργανισμών. όπως UNESCO, ICOMOS και UIA.
  • Να συνταχθεί η μελέτη με γνώμονα την προστασία, την ανάδειξη και τον σεβασμό του μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς, με χρηματοδότηση της Πολιτείας και όχι με εκχώρηση του μνημείου σε ιδιώτες, που αποβλέπει μόνον στην δική τους προβολή και στην τουριστική εμπορευματοποίηση της Ακρόπολης.
Αθήνα 21 Απριλίου 2021


Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΡΑΚΗ


Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων
6.9.2020
Χθες έφυγε απροσδόκητα από κοντά μας ο αγαπημένος μας φίλος και σύντροφος, αρχιτέκτονας Δημήτρης Δαράκης.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, ώρα 17:00, στο κοιμητήριο στα Τρία Μοναστήρια περιοχής Ρεθύμνου
Στο πρόσωπο του Δημήτρη όσοι τον γνωρίσαμε βρήκαμε έναν σπάνιο άνθρωπο, που προσέφερε ακούραστα μιαν ιδιαίτερη διάσταση σοβαρότητας, ευαισθησίας και εύστοχης αντίληψης στους αγώνες για μιαν άλλη κοινωνία και μιαν άλλη αριστερά.
Συμμετείχε στους αγώνες τοπικών και επιστημονικών φορέων για την διατήρηση της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και στην προσπάθεια για τον χωροταξικό σχεδιασμό στο Ρέθυμνο, σύμφωνο με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και τις δυνατότητες της περιοχής.
Στους αγώνες του με γνώμονα την κοινωνική διάσταση της άσκησης της αρχιτεκτονικής και του επαγγέλματος του μηχανικού, υπήρξε ένα από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη και μέλος ΔΣ του Τμήματος Ρεθύμνου του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, καθώς και Αντιπρόσωπος στο Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, στο οποίο υπήρξε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του.
Τα μέλη της Συσπείρωσης Αριστερών Αρχιτεκτόνων εκφράζουμε στους συγγενείς  του Δημήτρη τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Μοιραζόμαστε τον πόνο τους.